Restauracja Zielnik

ul Odyńca 15, 02-608 Warszawa